تبلیغات
Digital Services Moqiseh

FIAT 1100 محصول سال:1937

FIAT 1100 محصول سال:1937
فیات 1100 است خودرو های کوچک خانوادگی توسط 
به 1953 تولید شده از 1937 ایتالیایی تولید کننده ماشین 
فیات .آن را در سال 1937 به عنوان معرفی شد.
فیات 508 C یا Balilla 1100 ، به عنوان جایگزینی 
برای فیات 

تاریخ ارسال : چهارشنبه 28 تیر 1396  01:26 ب.ظ  | نویسنده :   محمدعلیــ مقیسه